Oppgaven i Mediehistorie og MedieutviklingI de 7 ukene frem til vinterferien skal vi bare ha mediehistorie. Perioden starter med 3 forelesninger og ender med et stort oppslagsverk i mediehistorie som dere skal lage sammen her på wikispaces. Fagdagen 8/1 starter alle gruppene med planlegging, innlogging og layout. De neste ukene blir det forelesning mandager og arbeid og veiledning på torsdager. Dere må beregne del 4 i boka Mediemøter 1 som lekse gjennom hele perioden. Alt er lekse, men din del er fordypning. Perioden avsluttes med en prøve i hele del 4 fagdagen den 5.mars. De som eventuelt er syke denne dagen må ha legeerklæring og får en muntlig høring av meg i neste medietime.

Alle skal skrive en logg og sende meg på it's. Denne skal være individuell og er med på karakteren du får for perioden. Den skal ta for seg alt dere har gjort og hvilke valg dere har tatt. Begrunn alle valg. Se igjennom wikien om loggskriving om du er usikker. Denne loggen bør dere føre gjennom hele perioden som en dagbok uke for uke. Det er vanskelig å huske hva man har tenkt flere uker tidligere. DISPONER ARBEIDET DITT!
Uke
Tema
Lærer
Pensum
Mandag
Torsdag
Fagdag
Innlevering
1
Mediehistorie
Marianne
kap 10-12
Foreles kap 10
Foreles kap 11
8/1 ME1 Foreles kap 12 veiledning 1763 og 1850

2
Mediehistorie
Marianne
kap 13
Foreleskap 13
Veiledning 1900 og 1920


3
Mediehistorie
Marianne
kap 14
Foreles kap 14
Veiledning 1940 og 1960


4
Mediehistorie
Marianne
kap 15
Foreles kap 15
Veiledning 1980 og 2000


5
Mediehistorie
Marianne
kap 16
Foreles kap 16
Veiledning 1763, 1850, 1900


6
Mediehistorie
Marianne
kap 17
Foreles kap 17
Veiledning 1920, 1940, 1980, 2000


7
Mediehistorie
Marianne
kap 18 og 9
Foreles kap 18 og 9


Innlevering wiki